USD/TRY ABD DOLARI / TL
Alış    Satış
EUR/TRY EURO / TL
Alış    Satış
GBP/TRY STERLİN / TL
Alış    Satış
GAU/TRY GR ALTIN / TL
Alış    Satış
22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:49

'Kalkınma İçin Yeşil Dönüşüm Şart'

'Kalkınma İçin Yeşil Dönüşüm Şart'

 

Türki­ye’nin kalkınması ve rekabetçi­liği için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüme işaret eden Kaya, ve­rimlilik ve katma değer yarata­cak şekilde yerelin dinamiklerini kullanan ülkelerin, küresel reka­betçilikte ön plana çıktığını ifa­de etti.

Ramazan Kaya, Tür­kiye’nin en önemli ekonomik so­runlarından birinin ekonomik faaliyetin ve refahın, bölgeler ve kentler arasında adaletsiz dağı­lımı olduğunu belirterek, “Kent­lerimizin bileşenleri ve bölgesel paydaşlarının ortak işbirliğine dayalı bir model olan yerel kal­kınma, ülkemizin kronik sıkıntı­sı olan ‘orta gelir ve orta demok­rasi’ tuzaklarının da panzehri­dir” dedi.

Tedarik zinciri güvenliğinin öneminin deprem felaketiyle bir kez daha anlaşıldığını belirten Kaya, şöyle devam etti: “Ulaşım ve lojistik altyapınız kullanıla­maz hale geldiğinde, arama kur­tarmadan acil ihtiyaçların afet bölgelerine sevk edilmesine ka­dar tüm süreçler uzar ve maale­sef can kayıpları da artar. Bunun­la birlikte dayanıklı topluma ve dayanıklı kentlere giden süreçte sadece fiziki altyapı ve üstyapı­nın değil aynı zamanda insan ve çevre odaklı dijital altyapılarımı­zın da hazırlıklı olmasını gözden kaçırmamalıyız.”

Aktaş: Niteliğimizi artırmalıyız

Bölgedeki istihdam oranının tarımda Türkiye ortalamasının üstünde, sanayi ve hizmet sek­töründe ise ortalamanın altında olduğuna dikkati çeken DOKA­SİFED Yönetim Kurulu Başka­nı Samet Aktaş da, “Ortalamanın üzerinde olsak da tarımın modernleşmesi, tarıma dayalı sanayi ile fındığın ana kaynağından daha yüksek katma değerli bir üretim ve ihracatın gerçekleştirilmesine odaklanacak yeni bir bakış açısı­na ihtiyacımız olduğu da bir ger­çek. Sanayi ve hizmet alanında ise yeni teknolojilerin ve yeni gi­rişimlerin desteği ile niteliğimizi artırmamız gerekiyor. Ülkemizin en önemli tarımsal gelir kaynak­larından olan fındık ve çayın böl­gede yetişmesi, işlenmesi ve ni­hai ürüne dönüşerek katma değer yaratması; bakır cevheri gibi ülke ve bölge ihracatında önemli bir yere sahip olan madenlerimizin yine teknolojik altyapının yanı sıra insan ve çevre odaklı bir üre­tim yapısına kavuşması ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğimi­zi de artıracaktır. Biyokütle, rüz­gar, hidrolik ve termik dahil ener­ji kaynaklarının çevre-doğa-in­san odaklı bir perspektifte, daha akılcı planlanması ile de üretim­de verimliliği artırabiliriz” diye konuştu.

Eğitim verildi, fikir alışverişi yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, ‘Teda­rik Zincirinde Afet Dayanıklılığı ve Uluslararası Gündem’ başlıklı eğitim verirken, DOKA Gire­sun Yatırım Destek Ofisi Koor­dinatörü Murat Aladağ da, bölge hakkında sunum gerçekleştirdi. EYODER Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Somuncu tarafından ise, “Dijitalleşmenin Getirdiği Çev­resel Riskler ve Fırsatlar” temalı bir sunum yapıldı. Eğitim ve su­numların bitiminde katılımcılar­la fikir alışverişinde bulunuldu.