USD/TRY ABD DOLARI / TL
Alış    Satış
EUR/TRY EURO / TL
Alış    Satış
GBP/TRY STERLİN / TL
Alış    Satış
GAU/TRY GR ALTIN / TL
Alış    Satış
28 Nisan 2022 Perşembe 09:34

'Sürdürülebilir Kalkınma, Yerelden Başlar'

'Sürdürülebilir Kalkınma, Yerelden Başlar'

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) işbirliğiyle hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin İzmir’de gerçekleşen üçüncü etkinliği kapsamında Sivil Toplum Zirvesi yapıldı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya sivil toplum kültürü gelişmiş ülkelerin, ekonomik ve demokratik açıdan daha da geliştiğine dikkat çekti. STK’ların toplumda sağladığı katılımcılık anlayışının önemine işaret eden TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Kaya, “30 federasyon ve 286 dernek ile ülkemizin her yanından 50 bine yakın şirketin ortak hayalini temsil eden bir aile olarak, fikirlerimizin ve görüşlerimizin çeşitliliğini yansıttığımız buluşmalarımızı çok önemsiyoruz. Zira bu etkileşimli platformda paylaşılan her bir görüş ve her bir fikrin, önümüzdeki ufku alabildiğine genişlettiğine inanıyoruz. TÜRKONFED olarak sivil toplumun kalkınmamıza sağlayacağı gücün farkındalığıyla çalışmalarımızı sürdürürken, kent konseylerine daha fazla söz verilmesini ve katılımcılığın artırılmasını da bir gereklilik olarak görüyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz” dedi.

 

'DİJİTAL, YEŞİL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM ŞART'

Geleceğin güvenli inşası ve kalkınmayı ülkenin her yanına yaymak adına iş dünyasından STK’lara varıncaya kadar her kuruma önemli görevler düştüğünü belirten Ramazan Kaya, “Ülkelerin, bölgelerin ve kentlerin rekabetçiliğini artıracak kamu politikalarının uygulanması noktasında yerel ve merkezi yönetimlerin de önemli sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumluluklara sahip olmak ülkemizin demokratik ve ekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlarken; bilime, sanata, eğitime katkı sağlamaktan tutun çevreye, tarıma ve sürdürülebilirliğe sunacağımız faydalar hiç şüphesiz bir bütün olarak hayalini kurduğumuz geleceğe götürecektir” diye konuştu. TÜRKONFED’in 3D olarak tanımladığı “Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm”ün Türkiye’nin kalkınma ve küresel rekabetçilik hamlesi için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapan Ramazan Kaya, iş dünyasının sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek, çevreye karşı bütüncül bir yaklaşımla sorumluluklarını yerine getirmesinin, dönüşüm sürecine sağlayacağı katkılara da dikkat çekti.

 

DESTEK PROGRAMLARI GELİŞTİRİLİYOR

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Küçükkurt da sivil toplum kuruluşlarının kapasite geliştirme ile yerel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağladığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik ise “Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Avrupa Birliği Mali Yardımları altında sivil toplum sektörünün lider kuruluşu rolümüz bünyesinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarına yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi öncelik alanlarında sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek programları geliştiriyoruz” dedi.

 

BİR SONRAKİ DURAK NEVŞEHİR

Açılış konuşmalarının ardından “Pandemi Sonrasında Sivil Toplumda Kurumsallaşma Stratejileri” başlıklı bir panel düzenlendi. Gazeteci Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğündeki panelde Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güray Karacar ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Emre Pınar Kılıç sivil toplumu Türkiye’den ve dünyadan örnekler de vererek, farklı yönleriyle ele aldı. Proje; İzmir’in ardından Nevşehir, Kütahya ve Zonguldak’ta düzenlenecek olan çalıştay serisiyle devam edecek.