USD/TRY ABD DOLARI / TL
Alış    Satış
EUR/TRY EURO / TL
Alış    Satış
GBP/TRY STERLİN / TL
Alış    Satış
GAU/TRY GR ALTIN / TL
Alış    Satış
15 Ekim 2020 Perşembe 17:28

Bursa Barosu şirketlerin peşinde

Bursa Barosu şirketlerin peşinde

Bursa Barosu’nun, yasa gereği 2019 yılında sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadığını sorduğu 1981 şirket ve kooperatiften 533’ü yanıt vermedi. Bunlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan suç duyurusu üzerine 414 şirkete idari yaptırım cezası uygulandı. 119’u hakkında verilen takipsizlik kararı için Bursa Barosu’nca sulh ceza hakimliğine itirazda bulunuldu. 2020’de ise 2007 şirket ve kooperatiften bilgi istendi, 872’si yanıt vermedi. Bu şirket ve kooperatifler hakkında idari yaptırım kararları verilmesi istemiyle Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruldu.

23 Ocak 2008 tarihinde kabul edilip 08 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 329. maddesi, 1136 Sayılı Kanun'un 35. maddesinin üçüncü fıkrası ile “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'nun 272 ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 332’nci maddelerinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler (50.000X5 = 250.000 TL ve üzeri bir sermayeye sahip olanlar) ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir” şeklinde değiştirilerek düzenlenmişti.

Bu düzenlemenin; çağdaş iş yaşamının gerektirdiği kapsamlı hukuk normları karşısında uzmanlık bilgisi gerektiren hukuki yardım hizmetlerini yaygınlaştırmak, hukuki yardımla peşinen önlenmesi mümkün olan ve yargı çarkını neredeyse işlemez hale getiren hukuki ihtilafları azaltmak, uğranabilecek hak kayıplarını önlemek ve adalete duyulan güven duygusunu sağlamak olduğunu hatırlatan Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, “Avukat ile anonim şirket arasında kurulacak avukatlık sözleşmesi Avukatlık Yasası ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine aykırı olmamak üzere, avukata tevdi edilecek işlerin kapsamı dikkate alınarak taraflar arasında koşulları serbestçe kararlaştırılmak suretiyle kurulabilmektedir. Yasa kapsamında bulunan ve Bursa Ticaret Sicili’nde kayıtlı olan anonim şirketler hakkında yasanın zorunlu kıldığı bu uygulama, Bursa Barosu tarafından izlenmektedir. Bu nedenle şirketlerin hali hazırda avukatlık sözleşmeleri varsa ya da yapmamışlar ise bir avukatla sözleşme yaparak bir örneğini Bursa Barosu’na göndermeleri gerekmektedir” dedi.