USD/TRY ABD DOLARI / TL
Alış    Satış
EUR/TRY EURO / TL
Alış    Satış
GBP/TRY STERLİN / TL
Alış    Satış
GAU/TRY GR ALTIN / TL
Alış    Satış
11 Ekim 2023 Çarşamba 09:49

Kurumsal Yönetim Raporu Açıklandı

Kurumsal Yönetim Raporu Açıklandı

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Üye Buluşması 05 Ekim 2023 tarihinde TSKB Cennet Bahçesi’nde düzenlendi. Programda “Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021” verileri açıklandı. Rapora göre yönetim kurulu ortalama görev süresinin 10 yılın üstünde olan şirketlerin oranı 2019 yılında yüzde 54 iken, 2021 yılında yüzde 20'ye düştüğü ve daha birçok önemli veri açıklandı. TSKB Cennet Bahçesi’nde 5 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen TKYD Üye Buluşması TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr, Tamer Saka, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve BCG Türkiye Ülke Müdürü ve Yönetici Ortağı Gözde Yalazi Özbek açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmaları sırasında TKYD ve TİSK iş birliği, TKYD ve BCG Türkiye iş birliği protokolleri de imzalandı.

 

'Şirketlerin Kurumsal Yönetim Kapasitelerinin Artırılması Gerekli'

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, 2003 yılından itibaren faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, “Kurumsal yönetimin yalnızca şirketlere değil tüm Türkiye’ye büyük fayda sağlayacağı fikrinden hareketle faaliyetlerimizi yürütüyor, derneğimize yeni katılan yeni üyelerimizle birlikte bu anlayışı yaymaya devam ediyoruz. TKYD’nin üyeleriyle birlikte kurumsal yönetimin ülkemizdeki gelişimine hep birlikte katkı sunuyor. Bu kapsamda şirketlerin kurumsal yönetim kapasitelerinin artırılması, yönetim süreçlerinin çağın gereklerine uygun olarak meydana getirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

 

'Sürdürülebilir Bir Yapı Hedefliyoruz'

Türkiye’nin kalkınması için bu yönde faaliyet gösteren bütün kurumlarımızın sağlam temellere oturması, ‘başarılı bir kurumsal yönetim yapısı’ oluşturabilmelerinden geçiyor. TKYD olarak, kurumsal yönetimin; karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanmasını kapsayan davranışsal yönetim alanında henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğuna inanıyoruz. Derneğimizin üyeleri ve yeni katılan üyelerimizle birlikte şirketlerin güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmalarını hedefleyerek büyümeye devam ediyoruz. Kurumsal yönetim yalnızca şirketlerimiz için değil ülkemiz için de gereklidir. Eğer biz ülkemize yatırım çekmek istiyorsak hukuki altyapıları, şirketler üzerindeki düzenlemeleri ve teşvik sistemlerini muhakkak düzenlemeliyiz. Bunu da ancak kurumsal yönetimi hem devlet hem de şirket yönetimlerinde etkin bir şekilde uygulayarak başarabiliriz. 2024 yılında da kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda şirketlere destek vermeye devam edeceğiz. Kurumsal yönetim anlayışını ülkemiz geneline yaymak, bu kavramı yaşatmak ve her daim canlı tutmak zorundayız. Vakit kaybetmeden hem kurumlarımız ve paydaşlarımız hem de içinde bulunduğumuz ekosistem için harekete geçmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu. Gazeteci Mete Belovacıklı, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar Türk iş dünyasının gündemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.  Etkinlikte TKYD’nin “Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021” verileri üzerine bir panel gerçekleşti. Panel öncesi Borsa İstanbul şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarını içeren “Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021” verilerine ilişkin özet veriler, Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı tarafından katılımcılara aktarıldı. Panelin konuşmacıları; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı oldu. Panel, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Burak Koçer moderasyonunda düzenlendi.

 

Raporda Neler Yer Aldı?

Raporun amacı BİST 100 endeksinde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim raporlama kalitesi, zorunlu olmayan ilkelere uyum durumu ve kurumsal yönetim uygulamalarının incelenmesi olarak öne çıkıyor. Pay Sahipleri 2019'da yüzde 84,8 iken 2021'de yüzde 83,9 oldu. Raporda; Kurumsal Yönetim Uyum Durumu Yönetim Kurulu'nda BİST 100 bölümlere göre uyum düzeyi 2019'da yüzde 72,8, 2021'de yüzde 74,5, Menfaat sahipleri 2019'da yüzde 84,1, 2021'de yüzde 89,4, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 2019'da yüzde 86,6, 2021'de yüzde 90,5, Pay Sahipleri 2019'da yüzde 84,8, 2021'de yüzde 83,9 olarak açıklanırken, Kurumsal Yönetim Uyum Durumu Yönetim Kurulu'nda BİST 30 bölümlere göre uyum düzeyi ise; Pay Sahipleri 2019'da yüzde 82,5, 2021'de 84,5, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 2019'da yüzde 92, 2021'de 96,4, Menfaat sahipleri 2019'da yüzde 89,7, 2021'de 94,8, Yönetim Kurulu ise 2019'da yüzde 74,5 2021'de ise 76,6 olarak açıklandı.

Raporda ayrıca; kurumsal yönetim uyum durumu raporlama kalitesiyle ilgili olarak hatalı uyum beyanlarında 0,6 puanlık bir artış gözlendi. Açıklama kalitesi halen gelişime açık bir konu olarak belirtildi.  Geçersiz açıklamalar oranında ise %58’den %41’e gerileme yaşandı. Gerileme yaşanması, şirketlerin uymadıkları ilkelerle ilgili açıklamalara daha fazla önem vermeye başladıklarını gösterdi. Raporun “Menfaat Sahipleri” bölümünde ise; ilkelere uyum oranında artış 2019 yılında %84,1 iken 2021 yılında %89,4 oldu. SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 2020 yılında yapılan değişiklikle Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin yürürlüğe girmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri”ne ilişkin düzenlemelerin etkisi olarak yorumlandı. Menfaat Sahiplerinin Çıkar ve Görüşlerini Dikkate Alınması BİST 100' göre 2019 yılında yüzde 55, 2021 yılında ise 62.3, BİST 30'da ise 2019 yılında yüzde 67, 2021 yılında ise 85,7 olarak açıklandı. Kadın üye oranı için asgari %25’lik hedef belirlenmesi (İlke 4.3.9) ilkesine uyum oranı BİST 30’da %13’ten %32’ye BİST 100’de %10’dan %16’ya yükseldi. Yönetim kurulu ortalama görev süresinin 10 yılın üstünde olan şirketlerin oranı 2019 yılında yüzde 54 iken, 2021 yılında yüzde 20'ye düştü. Şirket dışı görevlerin sınırlandırılması maddesinde ise üyelerin başka görevler almasını sınırlandıran bir politikaya sahip olan şirketlerin oranı yüzde 12 olarak açıklandı. BİST 100 şirketlerinin 12'sinde yönetim kurulu başkanı aynı anda CEO görevini de üstleniyor. Şirketlerin yüzde 28.8'i yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirdiğini beyan etmiş ve bu şirketlerden 5'i performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlandığını bildirdi.

 

TKYD Hakkında: Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir. TKYD, UN Global Compact imzacısı ve ICGN üyesidir.